انجمن مدیران و راهبران شبکه

Network Managers and Administrators

گزیده ای از برخی دستورات خط فرمان (cmd) پرکاربرد در Microsoft Windows Server 2016 و VMware ESX


CMD :

==================

- servermanager.exe

- sconfig.exe

- dcdiag /fix

- nltest /dcregdns


vMware ESXi:

=================

- vmware -l

- vmware -v

- esxcli vm process list

- vim-cmd vmsvc/getallvms

- vim-cmd vmsvc/power.getstate <vmid>

- vim-cmd vmsvc/power.on  <vmid>


در حال ویرایش ...

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 13:14 | نویسنده: Iman Mojtahedin Yazdi 0 نظر

Resetting an expired password in vCenter Single Sign-On

نحوه ریست نمودن کلمه عبور vCenter SSO

Resetting an expired password in vCenter Single Sign-On 

Details

 • vCenter Single Sign-On account (SSO) passwords expire after 365 days, including the password for admin@system-domain.
 • In vSphere 5.1, you see this error on a login attempt with an expired password:

  Web Client: "provided credentials are not valid"
 • In the vsphere_client_virgo.log, you see the error:

  SOAP fault javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException: Authentication failed

Solution

vCenter Single Sign-On administrator users can change expired passwords for System-Domain users. Request that an administrator resets your password.

If you are a vCenter Single Sign-On administrator user, use the ssopass command-line tool to reset the password.

On the Windows host running vCenter Single Sign-On:
 1. Open an elevated command prompt and run the command:

  SET JAVA_HOME=C:\Program Files\VMware\Infrastructure\jre

  Note: This is the default path of the JRE folder for vCenter Server 5.1. If vCenter Server has been installed in a custom location, change command accordingly.
 2. Navigate to the ssolscli directory

  c:\>cd C:\Program Files\VMware\Infrastructure\SSOServer\ssolscli
 3. Run the following command:

  ssopass -d https://FQDN_of_SSO_server:7444/lookupservice/sdk username
 4. Type your current password, even if it is expired.
 5. Type the new password, and then type it again to confirm. 

From the vCenter Server Appliance (VCSA):
 1. Log in to the vCenter Server Appliance as root.

  Note: The default password is vmware.
 2. Navigate to this directory:

  /usr/lib/vmware-sso/bin
 3. Run this command:

  ./ssopass -d https://FQDN_of_SSO_server:7444/lookupservice/sdk username
 4. Type the current password for the user, even if it is expired.
 5. Type the new password, and then type it again to confirm.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 12:29 | نویسنده: Iman Mojtahedin Yazdi 0 نظر