انجمن مدیران و راهبران شبکه

Network Managers and Administrators

دستور جهت لیست کردن تمام یوزر های موجود در سیستم عامل لینوکس


awk -F":" '{ print "username: " $1 "\t\tuid:" $3 }' /etc/passwd


تاریخ ارسال: جمعه 17 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 23:04 | نویسنده: Iman Mojtahedin Yazdi 1 نظر